Christendom- Willemien Otten

4 Std. 34 Min.
bookCoverFor

Zusammenfassung

Het christendom is één van de grootste religies in de wereld en het christelijke cultuurgoed is diep verankerd in de Westerse samenleving. Willemien Otten behandelt de periode vanaf het vroege christendom tot en met de hedendaagse ontwikkelingen. Met aandacht voor het ontstaan en de verspreiding van het christelijke geloof, de fundamentele denkbeelden, de ethiek, de belangrijkste figuren uit het kerkelijk leven, de orthodoxie, de Verlichting, de verschillende stromingen en de relatie tussen kerk en staat.

Inhoud

College 1

H1. Ontstaan van een nieuwe wereldreligie

H2. Wat geloven christenen en waarom?

H3. De kerkvader Augustinus (354-430)

College 2

H4. Bisschoppen en heiligen

H5. Ascese en monnikendom

H6. Het christendom geleerd en geleefd

College 3

H7. De Reformatie en het Woord

H8. Katholieken, protestanten en de sacramenten

H9. Descartes (1596-1650), Voetius (1589-1676) en Pascal (1623-1662)

College 4

H10. Geloof en rede in de Verlichting

H11. De historische Jezus

H12. Het christendom nu
Autor*innen:
Sprecher*innen:
Format:
Hörbuch
Laufzeit Hörbuch:
4 Std. 34 Min.
Sprache:
Niederländisch
Erscheinungsdatum:
18.11.2015
Verlag Hörbuch:
Home Academy Publishers B.V.
ISBN Hörbuch:
9789085309833