Het hiernamaals- Etienne Vermeersch

3 Std. 7 Min.
bookCoverFor

Zusammenfassung

De meeste culturen en religies kennen een vorm van dodencultus en dodengeloof: gedragingen en denkbeelden rond de doden en de dood. Zoals bijvoorbeeld het achterlaten van voorwerpen en sieraden in een graf, angst voor de doden en bidden voor de ziel van de overledene. In bepaalde culturen is ook een echte vorm van onsterfelijkheidsgeloof ontstaan: de overtuiging dat de persoon na zijn dood verder leeft en in dat bestaan de gevolgen ondergaat van zijn daden in het vorige leven.

Etienne Vermeersch behandelt verschillende vormen van dodencultus, dodengeloof en onsterfelijkheidsgeloof die door de eeuwen heen wereldwijd zijn ontstaan. Van de dodencultus van het oude Egypte tot het reïncarnatiegeloof in India. Van Plato's idee over de ziel tot het leven na de dood in het zoroastrisme. En van het onsterfelijkheidsgeloof in het late judaïsme tot aan de kruisdood en verrijzenis van Jezus als de essentie van het christendom.

Bij het hoorcollege wordt een lijst met aanbevolen literatuur als pdf-bestand meegeleverd.

Inhoud

College 1. Dood en doden in oude culturen en religies

H1. Inleiding

H2. Dodencultus en dodengeloof

H3. Onsterfelijkheidsgeloof

College 2. Onsterfelijkheid in het judaïsme

H4. Dodengeloof in het vroege judaïsme

H5. Evolutie van de denkbeelden in het judaïsme

College 3. Onsterfelijkheid in het christendom

H6. De essentie van het christendom

H7. Het concept van plaatsvervangend lijden

H8. Dogmatische ontwikkelingen van het ziels- en opstandingsgeloof

H9. Wijsgerige besprekingen en besluit
Autor*innen:
Sprecher*innen:
Format:
Hörbuch
Laufzeit Hörbuch:
3 Std. 7 Min.
Sprache:
Niederländisch
Erscheinungsdatum:
15.12.2015
Verlag Hörbuch:
Home Academy Publishers B.V.
ISBN Hörbuch:
9789085301486