Homerus en Odysseus- Hein van Dolen

5 Std. 40 Min.
bookCoverFor

Zusammenfassung

De Odyssee is onbetwistbaar een van de fraaiste dichtwerken die ooit zijn geschreven. Sinds het ontstaan van dit werk, waarschijnlijk rond 725 v.C., zijn in elke eeuw talrijke studies verschenen over de persoon van de dichter Homerus en zijn twee heldendichten, Ilias en Odyssee. De geboorteplaats, het leven en de werkwijze van deze begaafde ‘bard’ zijn altijd onderwerp van discussie geweest, maar ook de vraag of beide boeken wel van zijn hand waren en wat de betekenis van deze twee geschriften is geweest voor de antieke mens in de latere generaties.In zijn vier colleges zet Hein van Dolen Homerus en vooral de Odyssee centraal. Aandacht wordt besteed aan zoveel mogelijk facetten van de dichter en zijn werk. Eerst wordt een inleiding gegeven over de persoon van Homerus en de twee epen. Vervolgens komt het dagelijks leven ten tijde van Homerus aan bod: hoe woonde men, wat werd er gegeten en gedronken, hoe kleedden de mensen zich, waaruit bestonden de ceremonies en offers, welke begrafenisriten waren er, hoe werd er gevaren en heeft Homerus de schrijfkunst beheerst? Aan de persoon van Odysseus wordt uitgebreid aandacht besteed, zoals zijn wederwaardigheden, karakter, uiterlijk en dood. Daarna komen de reizen van Odysseus en zijn zoon aan de orde. Bovendien worden tal van theorieën besproken die er in alle eeuwen zijn geopperd over de locaties van Odysseus’ zwerftochten. Ten slotte wordt gesproken over de figuur van Odysseus zoals die bij latere Griekse en Europese schrijvers voorkomt.


Dit hoorcollege is georganiseerd in samenwerking met HOVO Amsterdam.Inhoud

College 1. Homerus en zijn werk Odyssee

H1. De persoon Homerus

H2. Het genie Homerus

H3. Homerus als opvoeder van de Grieken

H4. Opzet van de Odyssee

H5. De toespraak van Odysseus tot Nausikaä

College 2. De wereld van Odysseus

H6. Het paleis van Odysseus

H7. Kleding

H8. Eten en drinken

H9. Huwelijk en bruiloft

H10. Begrafenis en leven na de dood

H11. Offers en goden

H12. Scheepvaart

H13. Schrift

College 3. De persoon van Odysseus

H14. Afkomst en naam

H15. Uiterlijk en eigenschappen

H16. Vóór de tocht naar Troje

H17. Bij Troje

H18. De verovering van Troje en de dood van Odysseus

H19. Het voortleven van Odysseus in latere literatuur

College 4. De reizen van Odysseus

H20. Theorieën over zijn zwerftochten, van de Oudheid tot heden

H21. Ithaka

H22. Corfu, Sicilië en de straat van Messina

H23. Het Eolische eiland Lipari en Scheria in Italië
Autor*innen:
Sprecher*innen:
Format:
Hörbuch
Laufzeit Hörbuch:
5 Std. 40 Min.
Sprache:
Niederländisch
Erscheinungsdatum:
23.5.2019
Verlag Hörbuch:
Home Academy Publishers B.V.
ISBN Hörbuch:
9789085301868